Podmínky pronájmu Porsche bez řidiče

Právnická osoba:

 • Výpis z Obchodního rejstříku
 • IČO, DIČ (pokud je firma plátce)
 • Plná moc pro řidiče (pokud není jednatelem firmy)
 • Doklady řidiče – OP, ŘP
 • Vratná záloha / kauce ve výši 500.000,-Kč (při pronájmu Porsche včetně řidiče, se kauce nehradí)

Fyzická osoba:

 • Osoba starší 25 let
 • Doklady řidiče - OP, ŘP
 • Vratná záloha / kauce ve výši 500.000,-Kč (při variantě pronájmu s řidičem, se kauce nehradí)

Platba kauce i půjčovného vždy předem převodem na účet nebo v hotovosti před samotným pronájmem automobilu. U stálých partnerů je platba fakturou se splatností samozřejmostí.

INFORMACE K PRONÁJMU:

 • Hodinové nebo denní sazby se počítají od počátku pronájmu (započatá hodina)
 • Sazby se počítají od okamžiku, kdy vůz opustí místo určení do okamžiku jeho vrácení do místa určení
 • Sazby nezahrnují pohonné hmoty
 • Automobil se přistavuje vždy s plnou nádrží
 • Za dotankování pohonných hmot chybějících na konci pronájmu se účtuje cena 50,-Kč/litr včetně výkonu